plcsenru
ul. Bładnicka 33, 43-450 Ustroń | +48 33 854 72 05, +48 660 185 417
ul. Bładnicka 33, 43-450 Ustroń
+48 33 854 72 05, +48 660 185 417
pn-pt 8:00-18:00, sb. 8:00-14:00
We plant a green future ...
Start > Disclaimer

Disclaimer

NOTA PRAWNA

Niniejsza witryna internetowa (zwana dalej „Stroną”) została przygotowana na zlecenie Szkółki Drzew i Krzewów Ozdobnych Józef i Renata Puzoń (zwanej dalej „Szkółką”).

Użytkownik korzysta ze Strony na własne ryzyko. Szkółka nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte na podstawie informacji zawartych na Stronie, ani za ich wykorzystanie. Na Stronie mogą znajdować się odnośniki do serwisów internetowych utworzonych lub administrowanych przez osoby trzecie.

Wszelkie prawa do Strony oraz treści znajdujących się na Stronie przysługują wyłącznie Szkółce. Wszelkie treści znajdujące się na Stronie (w szczególności teksty, zdjęcia, grafika strony) podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów prawa autorskiego oraz innych przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie, w tym kopiowanie Strony czy jej elementów, informacji, tekstów, zdjęć, czy też innych elementów graficznych, jak również znaków towarowych zamieszczonych na Stronie, w celu wykorzystania w całości, części lub w formie zmodyfikowanej w innych serwisach WWW, w publikacjach elektronicznych lub w wersji materialnej, bez uprzedniej pisemnej zgody Szkółki, jest zabronione.

Szkółka dokłada niezbędnych i należytych starań aby informacje znajdujące się na Stronie były jak najbardziej rzetelne. Jednakże Szkółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania ze strony wynikające w szczególności z niedokładności, niekompletności lub nieaktualności informacji umieszczonych na Stronie. Szkółka nie ponosi również odpowiedzialności za szkody spowodowane przez jakąkolwiek wadę wykonania Strony, błędy, pominięcia lub opóźnienia transmisji danych, wirusy komputerowe lub awarie systemu.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Dane osobowe wysyłane za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, jak również inne zebrane dane użytkowników są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Dane zebrane drogą elektroniczną za pośrednictwem listu e-mail lub formularza umieszczonego w serwisie www.puzon.com.pl umożliwiają nawiązanie kontaktu z osobą zainteresowaną usługami.