plcsenru
ul. Bładnicka 33, 43-450 Ustroń | +48 33 854 72 05, +48 660 185 417
ul. Bładnicka 33, 43-450 Ustroń
+48 33 854 72 05, +48 660 185 417
pn-pt 8:00-18:00, sb. 8:00-14:00
Мы сажаем зеленое будущее ...
Start > Рекомендуемые сорта

Рекомендуемые сорта

Szczepione drzewa alejowe

Posiadamy kilkunastohektarowe gospodarstwo ogrodnicze z wieloletnim doświadczeniem w zakresie produkcji drzew i krzewów ozdobnych. Dzięki podgórskiej lokalizacji naszej szkółki materiał roślinny jest zahartowany i przystosowany do surowych warunków klimatycznych południowej Polski.

Wiele lat pracy i wiedza pozwalają nam stworzyć listę gatunków roślin dobrze nadających do miejskich terenów zielonych oraz ogrodów przydomowych. Polecane odmiany szczepionych drzew alejowych wyróżniają się szczególnymi walorami estetycznymi. 

acer platanoides 'crimson king'
смотреть еще

Acer platanoides ‚Crimson King’

Wysokość: 3,5-4 m po 10 latach Szerokość: 2-2,5 m po 10 latach Drzewo o szerokiej, regularnej koronie.

Acer platanoides Globosum
смотреть еще

Acer platanoides ‚Globosum’

Wysokość: W zależności od wysokości szczepienia 1,5-2,5 m wysokość pnia. Dorasta do 5 m średnicy korony.

Aesculus carnea Briotii
смотреть еще

Aesculus carnea ‚Briotii’

Wysokość: 3- 3,5 m w 10 lat Szerokość: 2 m w 10 lat

aesculus hippocastanum 'aurea'
смотреть еще

Aesculus hippocastanum ‚Aurea’

Wysokość: 3,5-4 m w 10 lat Szerokość: 2,5-3 m w 10 lat

Betula utilis (brzoza pożyteczna) ‚Doorenbos’
смотреть еще

Betula utilis ‚Doorenbos’

Wysokość: dorasta do 10 m Szerokość: do 3-3,5 m

Betula utilis Long Trunk
смотреть еще

Betula utilis ‚Long Trunk’

Wysokość: W zależności od wysokoąci szczepienia od 1 do 4 m Szerokość korony: 2-3 m po 10 latach

Carpinus betulus (Grab pospolity) 'Lucas'
смотреть еще

Carpinus betulus ‚Fastigiata’

Wysokość: dorasta do 10 m Szerokość: dorasta do 2 m Forma: wysoka, wąska, wysmukła, kolumnowa.

Catalpa bignonioides (surmia bignoniowa) 'Nana'
смотреть еще

Catalpa bignonioides ‚Nana’

Wysokość: W zależności od wysokości szczepienia od 1,5 do 2,5 m wysokość pnia Średnica korony: do 4 m

Fagus sylvatica Pendula
смотреть еще

Fagus sylvatica ‚Pendula’

Wysokość: dorasta do 15 m Szerokość: dorasta do 6 m

Fagus sylvatica Purpurea Pendula
смотреть еще

Fagus sylvatica ‚Purpurea Pendula’

Wysokość: W zależności od wysokości szczepienia od 0,5m do 2,5m Szerokość: 1,5-2 m

Fagus sylvatica Rochanii
смотреть еще

Fagus sylvatica ‚Rochanii’

Wysokość: dorasta do 10 m Szerokość: do 2-3 m

Larix decidua Pendula
смотреть еще

Larix decidua ‚Pendula’

Wysokość: W zależności od wysokości szczepienia od 0,5 do 2,5m Szerokość: 1,5-2 m

platanus x hispanica 'acerifolia'
смотреть еще

Platanus x hispanica ‚Acerifolia’

Wysokość: 4-6 m po 10 latach Szerokość: 3-4 m po 10 latach

Prunus serulata‚Amanogawa
смотреть еще

Prunus serrulata ‚Amanogawa’

Wysokość: dorasta do 5-6 m Szerokość: do 1 m

Prunus serrulata (wiśnia piłkowana) Rosea Kanzan
смотреть еще

Prunus serrulata ‚Rosea Kanzan’

Wysokość: dorasta do 3,5-4 m po 10 latach Szerokość: do 2-3 m po 10 latach

Prunus x eminens (wiśnia osobliwa) 'Umbraculifera'
смотреть еще

Prunus x eminens ‚Umbraculifera’

Wysokość: W zależności od wysokości szczepienia 1,5-2,5 m wysokość pnia Średnica korony do 3-3,5 m

quercus robur 'fastigiata'
смотреть еще

Quercus robur ‚Fastigiata’

Wysokość: 3-4 m po 10 latach Szerokość: 1,5-2 m po 10 latach

quercus rubra - dąb czerwony
смотреть еще

Quercus rubra

Wysokość: 3-4 m po 10 latach Szerokość: 2,5-3 m po 10 latach

Robinia pseudoacacia (robinia akacjowa) ‚Frisia’
смотреть еще

Robinia pseudoacacia ‚Frisia’

Wysokość: do 4 m po 10 latach Szerokość: do 2,5-3 m po 10 latach

salix alba 'tristis'
смотреть еще

Salix alba ‚Tristis’

Wysokość: 4-5 m po 10 latach Szerokość: 3-3,5 m po 10 latach

thuja occidentalis smaragd - żywotnik zachodni
смотреть еще

Thuja occidentalis ‚Smaragd’

Wysokość: 2,5 m w 10 lat Szerokość: 80 cm (zalecany rozstaw przy sadzeniu w żywopłocie)

thuja plicata 'can-can'
смотреть еще

Thuja plicata ‚Can-Can’

Wysokość: 1,8- 2 m po 10 latach Szerokość: 1-1,5 m po 10 latach

Tilia Caucasica Lipa kaukaska
смотреть еще

Tilia Caucasica / Lipa kaukaska

Wysokość: 3-3,5 m w 10 lat Szerokość: 2-2,5 m w 10 lat

Ulmus ‚Camperdownii’ - Wiąz
смотреть еще

Ulmus ‚Camperdownii’

Wysokość: W zależności od wysokości szczepienia od 1,5 do 4 m Szerokość korony maksymalnie od 4 do 5 m

Ulmus x holandica Wredei wiąz
смотреть еще

Ulmus x hollandica ‚Wredei’

Wysokość: dorasta do 7-8 m Szerokość: dorasta do 3-4 m